Gwarancje Reklamacje Regulamin sprzedaży

REGULAMIN SPRZEDAŻY ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG KAZARO

określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umów sprzedaży towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów z możliwości nabywania towarów za pośrednictwem strony internetowej www.kazaro.pl, poczty elektronicznej na adres kazaro@kazaro.pl lub telefonicznie.

W zakresie, w jakim wynika to z właściwości zawieranej transakcji, poszczególne postanowienia regulaminu znajdują swoje zastosowanie do sprzedaży bezpośredniej w siedzibie firmy KAZARO, w szczególności postanowienia dotyczące gwarancji jakości towarów;

Regulamin zawiera szczegółowe informacje na temat:

  • składania i realizacja zamówień
  • płatności
  • odstąpienia od umowy - Konsumenci
  • sposobu wysyłki i odbioru towaru
  • użytkowania urządzeń elektrycznych
  • gwarancji i reklamacji