Regulamin


REGULAMIN SPRZEDAŻY ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG KAZARO

 

Regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług KAZARO Wołoszyn Spółka Jawna  określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umów sprzedaży towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów z możliwości nabywania towarów za pośrednictwem strony internetowej www.kazaro.pl, poczty elektronicznej na adres kazaro@kazaro.pl oraz telefonicznie. 

 

W zakresie, w jakim wynika to z właściwości zawieranej transakcji, poszczególne postanowienia regulaminu znajdują swoje zastosowanie do sprzedaży bezpośredniej w siedzibie firmy KAZARO, w szczególności postanowienia dotyczące gwarancji jakości towarów;

 

Regulamin zawiera szczegółowe informacje na temat:

-Składania i realizacja zamówień
-Płatności
-Odstąpienia od umowy (tylko dla konsumentów)
-Sposobu wysyłki i odbioru towaru
-Użytkowania urządzeń
-Gwarancji i reklamacji

Zakup produktu jest równoznaczny z akceptacją postanowień regulaminu sprzedaży oraz świadczenia usług KAZARO Wołoszyn Spółka Jawna. 

kazaro.plPobierz pełny regulamin »