Gwarancje | Reklamacje | Regulamin sprzedaży

REGULAMIN SPRZEDAŻY ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG KAZARO


określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umów sprzedaży towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów z możliwości nabywania towarów za pośrednictwem strony internetowej www.kazaro.pl, poczty elektronicznej na adres kazaro@kazaro.pl lub telefonicznie.

W zakresie, w jakim wynika to z właściwości zawieranej transakcji, poszczególne postanowienia regulaminu znajdują swoje zastosowanie do sprzedaży bezpośredniej w siedzibie firmy KAZARO, w szczególności postanowienia dotyczące gwarancji jakości towarów;

Regulamin zawiera szczegółowe informacje na temat:
- składania i realizacja zamówień
- płatności
- odstąpienia od umowy - Konsumenci
- sposobu wysyłki i odbioru towaru
- użytkowania urządzeń elektrycznych
- gwarancji i reklamacji

kazaro.plPobierz pełny regulamin »

kazaro.plZgłoś reklamację »

kazaro.plZamów serwis »


trafficscanner