Reklamacje


REKLAMACJE Z TYTUŁU GWARANCJI

Produkty Kazaro wykonane są z najwyższą starannością i dokładnie sprawdzane przed opuszczeniem KAZARO Wołoszyn Sp. J. Są objęte gwarancją, która wynosi 12 miesięcy, liczone od dnia zakupu. Za podstawę gwarancji uznaje się dokument zakupu. Procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji rozpoczyna pisemne zawiadomienie o wykryciu usterki, należy dokonać je poprzez formularz reklamacyjny. W formularzu należy podać wszystkie wymagane informacje, w tym numer dowodu zakupu oraz numer seryjny reklamowanego produktu. Formularz należy wypełnić w sposób rzetelny, zawrzeć w nim szczegółowy opis zgłaszanego problemu, materiały zdjęciowe oraz oczekiwania. W przypadku braku wymaganych informacji KAZARO Wołoszyn Sp. J. zastrzega sobie prawo do niewszczynania procedury reklamacyjnej do czasu uzupełnienia wymaganych danych. Zgłoszenia rozpatrywane są w terminie do czternastu dni od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Naprawa produktu przez serwis mobilny jest możliwa tylko dla produktów o masie całkowitej przekraczającej 50 kg.

Wszelkie kwestie reklamacyjne i gwarancyjne reguluje regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług KAZARO Wołoszyn Sp. J.

W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

kazaro.plZgłoszenie reklamacyjne »