ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE Z TYTUŁU GWARANCJI


DANE KONTRAHENTA

NAZWA FIRMY LUB IMIĘ I NAZWISKO *
ULICA *
NR DOMU / NR LOKALU *
KOD POCZTOWY *
MIASTO *
NIP *
NUMER DOKUMENTU ZAKUPU
Numer faktury lub paragonu *
DATA ZAKUPU *

ADRES POD KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ PRODUKT

NAZWA FIRMY *
ULICA *
NR DOMU / NR LOKALU *
KOD POCZTOWY *
MIASTO *

DANE KONTAKTOWE

IMIĘ I NAZWISKO *
NUMER TELEFONU *
ADRES E-MAIL *

INFORMACJE NA TEMAT REKLAMOWANEGO PRODUKTU

NAZWA REKLAMOWANEGO PRODUKTU *
NUMER SERYJNY REKLAMOWANEGO PRODUKTU *
dowiedz się więcej
DOKŁADNY OPIS USTERKI *
OCZEKIWANIA *

ZAŁĄCZNIKI

DODAJ ZAŁĄCZNIKI
DODANE ZDJĘCIA DO PRZESŁANIA:

WERYFIKACJA CAPTCHA

przepisz kod
captcha